Våra målarjobb

Färgsättning utomhus

Vi har god erfarenhet av färgsättning av fasader och trapphus. Rätt kulörval gör hela intrycket! Det är viktigt att se till husets karaktär, till taket och till omkringliggande miljö. Självklart är det lika viktigt att hålla sig till färgfamiljen som kan finnas i ett bostadsområde och till årtalet som skall återspegla känslan.

Klottersanering och fasadrengöring

Vi rengör alla typer av fasader såsom puts, tegel, natursten, plåt, glas eller träfasader, men även känsligare fasader som kulturminnesmärkta byggnader och sandsten.

Vi tar bort klotter med hjälp av kemikalier och hetvattenstvätt. 

Lasering

Lasering är målning med transparent färg, kallad lasyr eller lasur. Den transparenta färgen har en mindre andel pigment än täckande färg, eller är gjord med laserande pigment, alltså pigment som i sig själva inte är täckande. Du kan lasera väggar, snickerier, tak och fasad.

 

Scroll to Top